Microsoft отозвал предложение по покупке Yahoo! (PR, eng)

IT Books | SQL Server Books Online | Microsoft Press Books