Синодов сравнивает рекламу на Roem.ru и ЦП

Пеганов-Загоруйко отходит от ЦП, Pruffi ищет главреда в СМИ об интернете на 100К → Roem.ru