Влад Кочетков назначен президентом ФИНАМа

ochirman op Twitter