Roem: «Финам» имеет интерес в конфликте Редтрама и Маркетгида?