Roem: «Финам» имеет интерес в конфликте Редтрама и Маркетгида?

Слух: Тексты на РИКНе пишет Захарченко → Roem.ru