Runa Capital за 3 года потратит $5 млн. на резидентов Сколково

Runa Capital инвестирует в "Сколково" $5 млн в течение трех лет