Замредактора сайта Reuters.com уволен за содействие Anonymous

Замредактора сайта Reuters.com уволен за содействие Anonymous