Доклад А. Басова на конференции «Практика онлайн-бизнеса»